Vườn Dâu Tùng Nguyên, Vuon Dau Tung Nguyen, Vườn Dâu Treo Đà Lạt, Vuon Dau Treo Da Lat

Vườn Dâu Tùng Nguyên, Vuon Dau Tung Nguyen, Vườn Dâu Treo Đà Lạt, Vuon Dau Treo Da Lat

 

 

Vườn Dâu Tùng Nguyên Đà Lạt
Địa chỉ : 73 Tổ Tây Hồ, P.11, TP. Đà Lạt

Liên hệ

Liên hệ

 Giá tham quan: Miễn phí

 Số điện thoại: 0973 974 359 - 0916 640 001

 Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

 

 Mở cửa: 8:00 SA -  Đóng cửa: 4:00 CH

 Email: vuondautungnguyendalat@gmail.com

 Địa chỉ: 73 tổ Tây Hồ, phường 11, tp Đà Lạt

 
wechat
Chat fanpage